VÁNDORBOT TÚRACSAPAT

Aktuális túráink, útjaink, - leírások, fotók a lezajlott túrákról

AZ ATOMERŐMŰTŐL AZ ŐSKORBA

2018 április 18

A PROGRAMRA ELŐRE FEL KELL IRATKOZNI

JELENTKEZÉSI HATÁRODŐ: 2018 március 20

Találkozás a Széna-téren a volánbusz parkolójánál - szemben a Mamut 2-vel - 7.15 órakor. Indulás: 7.30 óra. Az indulási időt pontosan be kell tartanunk, esetleges későket nem tudunk megvárni!!

Két korszak, két érdekes hely, két különleges élmény, amit ezen a napon megnézhetünk. Lehetőség lesz a PAKSI ATOMERŐMŰ megtekintésére, ahol a Látogatóközpontot tekintjük meg, de a programban szerepel az üzemi terület meglátogatása is. Ez egy 3 órás program, mely 11 órakor kezdődik és kb 14 óráig tart. Előtte a tervek szerint 10 órakor megnézzük az Atomenergia Múzeumot is. Az itteni programot végig vezetővel csináljuk végig.

szervezeti_felepites.jpg

FONTOS!

Az Atomerőműbe való belépéshez regisztrálni kell, minden résztvevő adatait el kell küldenem. Ezért kérem, hogy a JELENTKEZÉSSEL EGYÜTT A JELENTKEZŐ SZÍVESKEDJEN ELKÜLDENI A KÖVETKEZŐ ADATOKAT (Ha egy emailban többen jelentkeznek, mindenkinek az adata külön kell!

Név (ami az igazolványban szerepel)

Születési hely, idő

Lakcím

Anyja neve

Személyazonossági igazolvány száma

A fenti adatok nélkül nem tudok jelentkezést elfogadni!!

Tájékoztató és Látogatóközpont:

Az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja 1995-ben nyitotta meg kapuit. Az itt látható interaktív, ember- és természetközpontú kiállítás az atomenergiát a hétköznapok világában helyezi el, könnyen értelmezhető, játékos panelek, ábrák és makettek segítségével.

eromu.jpg

Látogatás az üzemi területen

A Látogatóközpont megtekintése után a csoportvezető kíséretében belépünk az atomerőmű üzemi területére, ahol egy előre meghatározott útvonalat járunk be. Látogatófolyosókról betekinthetünk a blokkvezénylőbe, illetve a reaktorcsarnokba, valamint az egyéni védőfelszerelések (védősisak, füldugó) felvétele után rövid sétát teszünk a turbinacsarnok egyik turbinagenerátora körül.

Az üzemi területre csak a 16 éves kortól lehet belépni!

eromu_3.jpg

turbinacsarnok-paksi-atomeromu.jpg

Atomenergetikai Múzeum

Az Atomenergetikai Múzeum Európában is egyedülálló módon mutatja be az atomenergetika és a Paksi Atomerőmű történetét. A 2000 m2-es kiállítótér helyet biztosít az atomerőmű működése során használt berendezéseknek, tudósokhoz köthető relikviáknak és időszaki kiállításoknak. A múzeum egyedi programjain keresztül szórakoztató módon minden korosztályhoz közel viszi az atomenergetikához kapcsolódó ismereteket óvodáskortól felnőttkorig.

eromu_2.jpg

A program és a vezetés ingyenes!

Az Atomerőműben tett látogatás után SZÁZHALOMBATTÁRA megyünk. Itt az ókor és az őskor világába repülünk vissza a modern atomkorból. Egy 3 órás program keretében megnézzük a Matrica Múzeumot, a város két kiemelkedő templomát, a Római katonai tábor romjait és az ország egyik legjelentősebb őskori emlékhelyét a Régészeti parkot.

Először a Matrica Múzeumba megyünk, itt találkozunk vezetőnkkel is, aki a 3 órás programon kísér minket és sok érdekességet mond el.

muzeum_epulete.jpg

A százhalombattai "Matrica" Múzeum 1987-ben alakult meg az első állandó kiállításának megnyitásával egyidőben. A intézmény 10 éves évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztünk el a múzeum falán Ferenczi Illés emlékére, aki a múzeum alapítását kezdeményezte.

Amikor Ferenczi Illés néhai tanácselnök-helyettes hosszú és kitartó erőfeszítésének köszönhetően a régi tanácsháza egyik szárnyát átadták helytörténeti gyűjtemény létesítésére, még senki sem gondolta, hogy néhány év alatt a kis gyűjtemény komoly múzeummá fejlődik. A kiállítás színvonalának, továbbá az épület felszereltségének és szakember-ellátottságának köszönhetően a Művelődési Minisztérium 1988-ban városi múzeummá nyilvánította, 1989-ben pedig tájmúzeumi rangra emelte.

A múzeum egy római kori településről (Matrica, ejtsd: mátrika) kapta a nevét; az itt végzett ásatások legszebb leletei megtekinthetők a kiállításon, valamint a Dunafüreden helyreállított római fürdő is látogatható.

A bronzkori földvár és a névadó halmok leletei szintén szemet gyönyörködtetőek. A 115. sz. halom alatt előkerült, szinte épen megmaradt 2700 éves fa sírkamrát és magát a halmot rekonstruált formában tárjuk a látogatók elé. A halom környezetében épül a Régészeti Park, Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma, melyet évente több tízezren keresnek fel. Jó kapcsolatot tartunk fenn a környező településekkel, ennek bizonyítéka az 1989-ben Tökölön, 1995-ben Ercsiben megnyitott helytörténeti gyűjtemény, mindkettőt a múzeum szakemberei segítettek létrehozni.

Munkatársaink kigyűjtötték az Óvárosban még élő szerb és magyar vallási- és néphagyományokat, mesterségeket; ezeket hang- és videokazettán, továbbá fényképeken is megörökítették.

A város különleges anyagi helyzete, vezetőinek kultúra pártolása és egy lelkes csapat munkája eredményezte azt, hogy a százhalombattai "Matrica" Múzeumot ma már az országhatáron túl is ismerik. Ennek a munkának köszönhető az is, hogy egyre többen tudják, Százhalombatta nemcsak ipari, hanem egy gazdag múlttal és hagyományokkal rendelkező 4000 éves település.

A múzeum kiváló szakmai munkájának elismeréseként elnyerte az Év Múzeuma 1997 kitüntető címet. A fenntartó 1999-ben megkapta a Múzeumpártoló Önkormányzat kitüntetést. Az 1987-ben nyílt állandó kiállítást, mely a település történetét mutatja be a bronzkortól a közelmúltig, 2000-ben a Millennium tiszteletére felújítottuk, átalakítottuk.

A műtárgyvédelmi szempontok maximális figyelembevételével készült a kiállítás (pl. hidegfényű lámpák, infra mozgásérzékelők, műanyag alapú diszperziós festék, klíma berendezés), melyben az időrendet követve a különböző korokba egy-egy stiláris kapun keresztül léphetünk be. A tájékozódást a vitrinek alatt elhelyezett időszalag is segíti, mely utal az adott időben a világ más tájékain élt kultúrákra.

Kevesebb vitrin és sok enteriőr, makett teszi életszerűvé és élvezhetővé a kiállítást, melynek színvilága megfelel a múzeum arculatának.

matrica.jpg

A program során a város két nevezetes templomát is megnézzük. A város egyik nevezetessége a Szent István templom közismertebb nevén a Makovecz templom.

makovecz_templom.jpg

A város egyik jelképe lett az új, Szent István tiszteletére felszentelt katolikus templom. A templomot 1995-96-ban építették Makovecz Imre tervei alapján. A település környékén több száz kora-középkori halomsírt tártak fel (ez benne van a település nevében is), ezekre emlékeztet a templom hatalmas kupolája, amelyet gyűrű alakban elhelyezkedő, betonból formált fák tartanak. Az imaterem és a paplak kisebb fűvel borított dombokként csatlakoznak a természetes palafedésű nagykupolához. A terület római kori történelmét idézik a halmokat átvágó fehér falak.

makovecz_templom_2.jpg

A város másik nevezetes temploma a görögkeleti szerb ortodox templom.

szerb_templom.jpg

A Magyarországon található görög-keleti templomok közül az egyik legrégebbi és legmonumentálisabb ikonosztázzal Százhalombatta rendelkezik. A város barokk stílusú szerb ortodox temploma az óváros főutcájában található. A faluba települő szerbek kezdetben faházakat építettek, s az első templom is fából készült 1720-ban. A jelenlegi kőtemplom 1750-ben készült el, szeptember 21-én szentelte fel Dionisije Novakovics budai püspök. A templom a ortodox előírásoknak megfelelően a hossztengely mentén keleti-nyugati tájolású, úgy, hogy a szentély kelet felé, a szemben lévő kapu pedig nyugat felé helyezkedik el. Az ikonfal a festményeivel együtt 1770 táján készült, az 1800-as évek végén restaurálták őket. Az ikonosztáz régebbi, mint a templom, az áttelepülés idején hozták Szerbiából. Készítőjük ismeretlen.

szazhalobatta_ikon.jpg

A város ókori emléke a Római katonai tábor és fürdő romjai.

Az I. századtól kezdve római település volt a város dunafüredi részén, ahol katonai tábort is építettek. A kőtábornak az őslakosság nyelvéből származó Matrica (Mátrika) nevet adták. A 150x170 méter alapterületű tábor védműveit vizesárkok és tornyokkal megerősített vastag fal képezte. Az I. század második felében fából és földből emelt erődöt a II. század elején kőbe építették át. A táborfal vastagsága 90x145 centiméter között váltakozott, előtte kettős vizesárok rendszer húzódott. A szabályos téglalap alakú tábor rövidebb oldalával nézett a Duna felé. Mindegyik oldalon két torony közé zárt kapu helyezkedett el. A főkapu az ellenség felőli, dunai oldalon volt. Az észak-déli irányú limesút keresztül haladt a táboron. A tábor belsejében derékszögű utcahálózat mentén helyezkedtek el az épületek. Középen, a két főútvonal találkozásánál állt a parancsnokság épülete, ahol a csapat jelvényeit, a hadipénztárt őrizték, s itt volt a tábor szentélye, ahol a császárok és istenek szobrai álltak. Körülötte meghatározott rendben a legénység laktanyaépületei, raktárak, műhelyek, istállók és egyéb épületek helyezkedtek el.

halom1.jpg

A közelében létesített csatorna mellett római kori fürdő került elő. A feltárt falak felett védőtető van.

romai_furdo.jpg

Százhalombatta legnevezetesebb látnivalója azonban a Régészeti Park. Programunk végén ezt tekintjük meg.

regeeszeti_park.jpg

A Régészeti Park területén eredeti helyükön állnak a 2700 évvel ezelőtt, a korai vaskorban emelt halomsírok. A Kr.e. 7-6. századból származó halmok alatt a Hallstatt kultúra előkelőségei nyugszanak, akiket haláluk után máglyán elégettek. A hamvakat urnába, vagy előre megépített sírkamrába helyezték. A temető déli részén, a legépebben megmaradt halomsírt - a 115. számút - a helyszínen, "in situ" mutatjuk be.

Ez a halomsír különleges szenzáció. Sikerült konzerválni és helyreállítani az eredeti tölgyfagerendából épített sírkamrát, ahol a látogató közelről ismerkedhet meg egy addig soha nem látott világgal, a kor temetési szertartásaival.halom_opener.jpg

Az 5.5 x 5.5 m-es tölgyfából épített 2700 éves sírkamra a behordott máglyamaradványoknak köszönhetően szinte teljes épségében megmaradt. A halott hamvait a sírkamrához vezető tölcsér alakú folyosóra szórták.Az építészeti rekonstrukcióval visszaállították a halom eredeti geometriáját. A halom belsejében több nyelvű - hang- és fény effektusokkal kísért - multimédia bemutató keretében ismerkedhetnek meg a látogatók a korszak temetési szokásával.

halomsir_4.jpg

A bronzkori falut 3 nagyméretű, faoszlopos, tapasztott sövényfalú lakóház és egy kemencés melléképület alkotja. A házakat a Krisztus előtti 2800-1400 közötti időszakból fennmaradt régészeti emlékek nyomán tervezték és építették. Az ősi módon épült házakban a bennük talált, kézzel formált agyagedények másolatai, valamint gabonatároló edény, bronzkori öltözetű házaspár látható. Kis kiállítás mutatja be a folyamatban lévő, ősi növényekkel történő fonalfestési kísérlet eddigi eredményeit.

szazhalombatta_regeszeti_park1.jpg

A külön egységet alkotó vaskori falu épületeit a Krisztus előtti 5 - 1. század közötti időszakból ismert régészeti adatok alapján tervezték és építették. A vaskori falu főbb látnivalói: szövőház, tömör agyagfalú lakóház, kemencés lakóház, féltetős melléképület. A látogató a vaskori építési módokon túl, a korai kelta fonás, szövés, edénykészítés világába kaphat bepillantást.
Külön épület szolgál az őskori anyagféleségek (agyag, kő, bőr, bronz), alkalmazott technikák, jellegzetes szerszámformák bemutatására.

vaskori_falu_1_817_20100714161601_29.jpg

A Régészeti Park megtekintése után indulunk haza, - érkezés a Széna-térre a kora esti órákban.

Várható költség: 5.900 Ft (busz, sofőr és útdíj)

A vezetett program ára Százhalombattán: Teljes ár: 1.900 Ft/fő; nyugdíjas: 950 Ft/fő; 70 év felett 400 Ft/fő. Az árak a vezetés díját is tartalmazzák. A Szerb templomba a helyszínen külön kell belépőt fizetni.

Jelentkezés: email: vandorbot11@gmail.com

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 203
Heti: 990
Havi: 3 982
Össz.: 38 933

Látogatottság növelés
Oldal: Az atomerőműtől az őskorba
VÁNDORBOT TÚRACSAPAT - © 2008 - 2018 - vandorbot-turacsapat.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: vandorbot.hu metrólátogatás - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »